Thông tin liên hệ
Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về Sở Giao thông vận tải.
Địa chỉ: Số 209 đường 30/4, Phường 2, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (066) 3 823065 - Fax: (066) 3 822271
Email: sogtvt@tayninh.gov.vn
Thống kê chung
Tổng số ý kiến:     0
      ĐỒNG Ý         KHÔNG ĐỒNG Ý
0 0


Góp ý(Thời gian từ 07/04/2017 đến 07/05/2017)